Home English Wie Projecten Publicaties Foto’s Contact Slootweg en van Schooten advies voor natuur en leefomgeving
Werkzaamheden Advies op het raakvlak van natuur, water en maatschappij Participatieve (plan)processen Communicatie: strategie, plan & uitvoering Voeren van secretariaat voor complexe beleids- en planprocessen Projectevaluatie Ontwikkelen / beoordelen projectvoorstellen Training / academisch onderwijs Tekstschrijven (wetenschappelijk en publiek; Nederlands en Engels)
Werkvelden Ecosysteemdiensten en biodiversiteit Water- en kustbeheer Wetlands Milieueffectrapportage (plan & project) Duurzaam toerisme Verantwoord ondernemen Klimaatadaptatie
Nieuws September 2014: UfZ publiceert een online overzicht van methoden om ecosysteemdiensten te waarderen. SevS draagt praktijkcases bij. In 2014 biedt SevS ondersteuning aan GIZ bij introductie van ecosysteemdiensten in plan-m.e.r voor regionale plannen in Namibië. SevS biedt samen met IST Lissabon de cursus aan: Waardering van ecosysteemdiensten in planvorming.
Welkom Home