Home Wie Projecten Publicaties Foto’s Contact English Slootweg en van Schooten advies voor natuur en leefomgeving
Werkzaamheden Advies op het raakvlak van natuur, water en maatschappij Participatieve (plan)processen Communicatie: strategie, plan & uitvoering Voeren van secretariaat voor complexe beleids- en planprocessen Ontwikkelen / beoordelen projectvoorstellen Training / academisch onderwijs Tekstschrijven (wetenschappelijk en publiek; Nederlands en Engels) Fotografie
Werkvelden Ecosysteemdiensten en biodiversiteit Water, wetlands en kustbeheer / IWRM Milieueffectrapportage (plan & project) Duurzaam toerisme Verantwoord ondernemen Klimaatadaptatie Resilience (veerkracht) en duurzaamheid
Nieuws SevS ondersteunt Ambatovy (Madagaskar) voor drie jaar bij monitoring en waardering van ecosysteemdiensten rondt een open kobalt en nikkelmijn.  Samen met Mike Jones van het Swedish Biodiversity Centre ontwikkelt SevS een cursus rond Resilience Assessment voor planprocessen en gerelateerde plan-m.e.r. Samen met IST Lissabon biedt SevS de cursus: Ecosysteemdiensten in planvorming en plan-m.e.r..
Welkom Home