Home Wie Projecten Publicaties Fotografie Contact English Slootweg en van Schooten advies voor natuur en leefomgeving
Werkzaamheden Advies op het raakvlak van natuur, water en maatschappij Coaching, ontwerp, uitvoering van participatieve (plan)processen Communicatie: strategie, plan & uitvoering Secretariaat voor complexe beleids- en planprocessen Ontwikkelen / beoordelen projectvoorstellen Training / academisch onderwijs Tekstschrijven (wetenschappelijk en publiek; Nederlands en Engels) Fotografie
Werkvelden Biodiversiteit, Ecosysteemdiensten en Natuurlijk Kapitaal Geïntegreerde ruimtelijke benaderingen: Landschapsbenadering / IWRM Milieueffectrapportage (plan & project) Klimaat: adaptatie en mitigatie op basis van veerkrachtige ecosystemen Resilience en duurzaamheid Verantwoord ondernemen
Nieuws SevS is gecertificeerd IPMA D Project Management Associate (2017) SevS is toegetreden tot Responsible Business Advisors (RBA), een internationale groep senior deskundigen rond verantwoord ondernemen. Het secretariaat is gevestigd bij Scanteam in Oslo. De groep vertegenwoordigd werkvelden zoals mensenrechten analyse, anti- corruptie beleid, analyse van politieke risico’s in zwakke staten, duurzame ketens,  due diligence,  milieueffectrapportage, biodiversiteit, werknemersrechten, etc. Zie brochure.
Welkom Home