Home Wie Projecten Publicaties Foto’s Contact English Slootweg en van Schooten advies voor natuur en leefomgeving
Werkzaamheden Advies op het raakvlak van natuur, water en maatschappij Participatieve (plan)processen Omgevingsmanagement (strategie, plan & uitvoering) Voeren van secretariaat voor complexe beleids- en planprocessen Tekstschrijven (wetenschappelijk en publiek; Nederlands en Engels) Schrijven / beoordelen projectvoorstellen Projectevaluatie Training / academisch onderwijs
Werkvelden Ecosysteemdiensten en biodiversiteit Wetlands, kust- en waterbeheer Milieueffectrapportage (plan & project) Transparantie bij besluitvorming over en uitvoering van ruimtelijke ingrepen Duurzaam toerisme Verantwoord ondernemen
Nieuws In 2014 biedt SevS ondersteuning aan GIZ bij introductie van ecosysteemdiensten in plan-m.e.r voor regionale plannen in Namibië. SevS biedt samen met IST Lissabon de cursus aan: Waardering van ecosysteemdiensten in planvorming.
Welkom Home