Home Wie Projecten Publicaties Foto’s Contact English Slootweg en van Schooten advies voor natuur en leefomgeving
Werkzaamheden Advies op het raakvlak van natuur, water en maatschappij Participatieve (plan)processen Communicatie: strategie, plan & uitvoering Voeren van secretariaat voor complexe beleids- en planprocessen Projectevaluatie Ontwikkelen / beoordelen projectvoorstellen Training / academisch onderwijs Tekstschrijven (wetenschappelijk en publiek; Nederlands en Engels)
Werkvelden Ecosysteemdiensten en biodiversiteit Water- en kustbeheer Wetlands Milieueffectrapportage (plan & project) Duurzaam toerisme Verantwoord ondernemen Klimaatadaptatie
Nieuws SevS ondersteunt Ambatovy (Madagaskar) voor drie jaar bij monitoring en waardering van ecosysteemdiensten rondt een open kobalt en nikkelmijn.  UfZ publiceert een online overzicht van methoden om ecosysteem- diensten te waarderen. SevS draagt praktijkcases bij. SevS biedt samen met IST Lissabon de cursus aan: Waardering van ecosysteemdiensten in planvorming.
Welkom Home